لینکهای مرتبط
.
اعلامیه ها
اعلامیه دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آرمان کارآفرین
اعلاميه پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت آرمان كارآفرين
شعب صندوق آرمان كارآفرين
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت آرمان كارآفرين
افزایش سقف از ١٠میلیون به ١٣ میلیون واحد
حتراماً به استحضار می‌رساند ، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ١٠،٠٠٠،٠٠٠واحد به ١٣،٠٠٠٠٠ ...
ادامه ...

افزایش سقف از ٨ میلیون به ١٠ میلیون واحد
احتراماً به استحضار می‌رساند ، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ٤,٠٠٠,٠٠٠واحد به ٨,٠٠٠,٠٠ ...
ادامه ...

مجمع سالانه صندوق
با سلام احتراما به استحضار می رساند، مجمع سالانه صندوق آرمان کارآفرین راس ساعت ١٤ روز سه شنبه به تا ...
ادامه ...

پذیرش درخواست های صدور واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار
پیرو اطلاعیه شماره ١٢٠٣٠٠٤٤ -١٦-٠١-١٣٩٤ صندوق های سرمایه گذاری موظف اند ؛ در هر روز کاری درخواست صدو ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت آرمان كارآفرين در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ١٥/٠١/١٣٩٠
مدیر صندوق : كارگزاري بانك كارآفرين
متولی صندوق : موسسه حسابرسي فاطر
ضامن نقد شوندگي : بانك كارآفرين
ضامن سود آوري : ندارد
مدیر ثبت : بانك كارآفرين
مدیران سرمایه گذاری : مهدی علي بيگي - فاطمه پاک نیا - سودابه شعباني جفرودي
حسابرس : موسسه حسابرسي فريوران
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٠٢/٠٨/١٣٩٥)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ١٣,٠١٤,٨١٨,٤٩٤,٢٩٢
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٠١,٤٨٧
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٠١,٢٠٨
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٠١,٧٢٤
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ١٢,٩٩٩,١١٤