بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين مورخ98/07/30 1398/07/20
 مجمع سالانه صندوق آرمان کارافرین مورخ 1398/05/06 1398/05/05
صدور مجدد واحدها ی سرمایه گذاری از محل تقسیم سود 1398/03/01
تایید مجمع 96/08/17 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1396/09/05
برگزاری مجمع صندوق آرمان مورخ 1396/08/17 1396/08/08
مجوز فعالیت صندوق 1391/12/13