نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/07/27
کل خالص ارزش دارائی ها 30,526,288,454,989 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,013,500 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 988,171 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,014,678 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 30,119,656

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/01/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كارآفرين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران

ضامن نقد شوندگی:

بانك كارآفرين

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كارآفرين

مدیران سرمایه گذاری:

عصمت طاهري طيبي، محمد خبري زاد

حسابرس:

موسسه حسابرسي فاطر