نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/21
کل خالص ارزش دارائی ها 23,020,611,611,126 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,011,784 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,018,850 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,013,043 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 22,752,489

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/01/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كارآفرين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فريوران

ضامن نقد شوندگی:

بانك كارآفرين

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كارآفرين

مدیران سرمایه گذاری:

محمدباقر كريمي آخورمه، عصمت طاهري طيبي، محمد خبري زاد

حسابرس:

موسسه حسابرسي فاطر