نصب همراه صندوق fundMobileApp

واگذاری سهام جایزه

احتراماً با عنایت به مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار  به  استحضار کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین می رساند مدیریت صندوق مذکور قصد دارد در محاسبه و پرداخت سود درپایان هرمقطع زمانی تفاضل "ارزش خالص هر واحد سرمایه‏ گذاری نسبت به "قیمت اسمی هر واحد"را به عنوان سهام جایزه به سرمایه گذاران صندوق واگذار نماید. لذا سرمایه ‏گذارانی که مایل به افزایش تعداد واحدهای سرمایه ‏گذاری خود از محل تقسیم سود سهام جایزه نیستند، می توانند روز کاری بعد از تقسیم سود نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود اقدام نمایند.