نصب همراه صندوق fundMobileApp

صدور مجدد واحدها ی سرمایه گذاری از محل تقسیم سود

احتراما، به استحضار سرمایه گذاران محترم می‏رساند، ؛ صدور مجدد واحدهای سرمایه گذاری از محل سود تقسیمی از تاریخ 1398/03/01 امکان پذیر می باشد.