بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/03/29
کل خالص ارزش دارائی ها 8,551,812,830,652 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,016,458 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,016,943 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,017,900 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 8,413,354

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/01/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كارآفرين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

بانك كارآفرين

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كارآفرين

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي علي بيگي، محمدباقر كريمي آخورمه، عصمت طاهري طيبي

حسابرس:

موسسه حسابرسي فريوران

نمودار‌ها