بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/27
کل خالص ارزش دارائی ها 12,440,394,518,018 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,014,116 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,044,318 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,016,065 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 12,267,230

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/01/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كارآفرين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

ضامن نقد شوندگی:

بانك كارآفرين

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كارآفرين

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي علي بيگي، محمدباقر كريمي آخورمه، عصمت طاهري طيبي

حسابرس:

موسسه حسابرسي فاطر

نمودار‌ها