بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/01
کل خالص ارزش دارائی ها 8,462,259,928,291 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,000,644 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 988,064 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,001,823 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 8,456,809

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/01/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كارآفرين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

بانك كارآفرين

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كارآفرين

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي علي بيگي، محمدباقر كريمي آخورمه، عصمت طاهري طيبي

حسابرس:

موسسه حسابرسي رهبين

نمودار‌ها