بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/27
کل خالص ارزش دارائی ها 10,508,773,584,714 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,015,259 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,019,367 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,016,530 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 10,350,829

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/01/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كارآفرين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

بانك كارآفرين

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كارآفرين

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي علي بيگي، محمدباقر كريمي آخورمه، عصمت طاهري طيبي

حسابرس:

موسسه حسابرسي رهبين

نمودار‌ها