بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/29
کل خالص ارزش دارائی ها 10,491,055,843,062 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,016,541 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,025,013 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,018,143 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 10,320,344

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/01/15

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك كارآفرين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

ضامن نقد شوندگی:

بانك كارآفرين

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك كارآفرين

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي علي بيگي، محمدباقر كريمي آخورمه، عصمت طاهري طيبي

حسابرس:

موسسه حسابرسي فاطر

نمودار‌ها